JAKUB USOWICZ
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Mazurska 12/3
10-520 Olsztyn
(880-567-774)

Porada internetowa

Z reguły nie sposób przedstawić wszystkich istotnych okoliczności sprawy przez telefon. Nierzadko też odległość, brak czasu uniemożliwiają, bądź czynią nieopłacalnym  umówienie spotkania w kancelarii. W odpowiedzi na różnorakie sytuacje życiowe, powstał formularz porady internetowej.

Po przedstawieniu problemu, ewentualnym załączeniu plików (skany czy też zdjęcia dokumentów), adwokat wyceni usługę i zaproponuje Państwu stawkę za poradę, a także termin jej realizacji.

W przypadku zlecenia sprawy do prowadzenia adwokatowi, koszt porady zostanie wliczony w honorarium.

Formularz kontaktowy e-Kancelarii

Załącz plik (opcjonalne):
Załącz plik (opcjonalne):
Załącz plik (opcjonalne):
331 + 17 =