JAKUB USOWICZ
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Mazurska 12/3
10-520 Olsztyn
(880-567-774)

Zakres usług

Stosownie do treści artykułu 4 § 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. „zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.”

Nie ma zatem ściśle określonej kategorii spraw, z którymi możecie Państwo zwracać się o pomoc adwokata. Jeżeli istnieją wątpliwości, jak uzyskać pokaźne odszkodowanie od ubezpieczyciela, domagać się zwrotu dawno udzielonej pożyczki, czy też jak odstąpić od pospolitej umowy kupna żarówki, zawartej za pomocą sieci Internet, zachęcam do kontaktu z kancelarią.

Adwokat Jakub Usowicz świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz instytucjom. Wśród najczęściej prowadzonych spraw, wyróżnić należy te prowadzone w imieniu:

 • Osób fizycznych
  • wszelkiego rodzaju sprawy o zapłatę, zarówno na podstawie czynów niedozwolonych jak i umów;
  • sprawy spadkowe, w tym o dział spadków;
  • powództwa o ustalenie np. istnienia umowy, określonego uprawnienia;
  • sprawy rozwodowe;
  • sprawy alimentacyjne;
  • sprawy o władzę rodzicielską;
  • sprawy o kontakty z dzieckiem;
  • sprawy ze stosunku pracy;
  • postępowania administracyjne oraz sądowoadministracyjne;
 • Przedsiębiorców
  • sprawy o zapłatę;
  • konstruowanie umów, regulaminów;
  • udział w negocjacjach z kontrahentami;
  • kwestie rejestrowe;
  • reprezentowanie zakładu pracy w sporze z pracownikami
  • pozyskiwanie decyzji administracyjnych;
 • Instytucji
  • doradztwo prawne w zakresie realizacji inwestycji, w tym niszowe dziedziny prawa (prawo telekomunikacyjne, prawo farmaceutyczne)

Kancelaria oferuje ponadto szkolenia tematyczne z określonych dziedzin prawa. Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Wynagrodzenie adwokata ustalane jest w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.